Werkplan 2019 vastgesteld.

Werkplan 2019 vastgesteld.

De Culturele Raad heeft haar werkplan voor 2019 vastgesteld. Hierin staat wat wij van plan zijn te gaan doen in 2019. Daarbij is rekening gehouden met de uitgangspunten uit de gemeentelijke cultuurnota “Borsele Cultureel in beeld”. Wij hebben dit werkplan...
Subsidieregeling Culturele Raad aangepast.

Subsidieregeling Culturele Raad aangepast.

Met ingang van 2019 treedt de nieuwe subsidieregeling voor subsidiëring door de Culturele raad Borsele in werking. Bij de vaststelling van de cultuurnota in 2016 is geconstateerd, dat de bestaande subsidieregeling zich met name richtte op beeldende kunsten en podium...