De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Open Monumentendag

Jaarlijks organiseren de gemeente, verschillende ondernemers en bezitters van een monument, de Open Monumentendag. Op deze dag staan veel oude en historische gebouwen in de Zak van Zuid-Beveland, open voor publiek.

Het landelijke thema voor 2021 is …….

Over de monumenten van de gemeente Borsele is in dit boekje heel veel informatie te vinden.

Wij zijn de monumenteneigenaren ook dit jaar dankbaar voor hun inzet en voor het openstellen van hun monument. Wanneer u hun monument bezoekt en de eigenaren aanspreekt, zullen zij met enthousiasme vertellen over de bijzonderheden.