De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Tweejaarlijks kent de gemeente Borsele een prijs toe aan een persoon of organisatie die zich inzet voor (of een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan) het culturele leven in de gemeente. Vanaf 2024 gaan we de prijs jaarlijks uitreiken!

Het ene jaar is de prijs voor een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage aan cultuur in de gemeente hebben geleverd. Het andere jaar, te beginnen met 2024, zal de prijs gericht zijn op het erkennen en stimuleren van (jonge) talenten en nieuwe initiatieven.

Stimuleringsprijs

Met de stimuleringsprijs worden (jonge) talenten en nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur beloond. Het doel van de prijs is de winnaar te stimuleren zich verder te ontwikkelen en te bekwamen in de eigen culturele discipline(s).

De prijs wordt toegekend aan een veelbelovende kunstenaar, kunstenaarsgroep of culturele organisatie die actief is in één of meerdere culturele disciplines. Te denken valt aan:

  • Podiumkunst (dans, toneel, muziek(theater), kleinkunst)
  • Beeldende kunst (schilderkunst, beeldhouwkunst)
  • Literatuur (proza, poëzie)
  • Audiovisuele kunst (film, fotografie, nieuwe media)
  • Erfgoed (cultuurhistorie, volkscultuur)
  • Multimedia (digitale kunst, interactieve kunst)
  • Wetenschap (onderzoek)

Wat houdt de prijs in?

De prijs bestaat uit een vrij te besteden geldbedrag van € 1.500 en een tastbaar aandenken in de vorm van een culturele uiting. De prijs wordt uitgereikt tijdens een nader te bepalen activiteit van de Culturele Raad Borsele in het najaar van 2024.

Aanmelding van kandidaten tot 15 augustus 2024

Iedere inwoner van de gemeente Borsele kan een kandidaat voor de prijs voordragen. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 augustus 2024.

Kent u een persoon, groep of organisatie die naar uw mening voor de prijs in aanmerking komt? Vul dan hier het aanmeldformulier in.

De voorwaarden voor de cultuurprijs vindt u in de Werkwijzer. Deze is hier te downloaden.

Eerdere winnaars

De prijs ging eerder naar ’t Kerkje van Ellesdiek (2023), Bluesfestival Kwadendamme (2021), Carnavalsstichting de Koenkelpot (2019), Muziekvereniging Euterpe (2018), ’t Kunstuus (2017), Rinus Spruit (2016), Katinka Polderman (2015), Han Koster (2013), Julio Melio (2012), Klompfestival Ovezande (2011), René de Dreu (2010), Jopie Minnaard (2008), Engel Reinhoudt (2006) en Gerard Smallegange (2004).