De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Wie wint de Zeeland Refinery Cultuurprijs 2024?

3 juni 2024

Wat houdt de prijs in?

De prijs bestaat uit een vrij te besteden geldbedrag van € 1.500 en een tastbaar aandenken in de vorm van een culturele uiting. De prijs wordt uitgereikt tijdens een nader te bepalen activiteit van de Culturele Raad Borsele in het najaar van 2024.

Wie komt in aanmerking voor de prijs?

De prijs wordt toegekend aan een veelbelovende kunstenaar, kunstenaarsgroep of culturele organisatie uit Borsele die actief is in één of meerdere culturele disciplines. Te denken valt aan:

  • podiumkunst (dans, toneel, muziek(theater), kleinkunst)
  • beeldende kunst (schilderkunst, beeldhouwkunst)
  • literatuur (proza, poëzie)
  • audiovisuele kunst (film, fotografie, nieuwe media)
  • erfgoed (cultuurhistorie, volkscultuur)
  • multimedia (digitale kunst, interactieve kunst)
  • wetenschap (onderzoek)

Weet u iemand die voor de prijs in aanmerking komt?

Iedere inwoner van de gemeente Borsele kan een kandidaat voor de prijs voordragen. Kent u een persoon, groep of organisatie die naar uw mening voor de prijs in aanmerking komt? Ga naar de website van de Culturele Raad en vul daar het aanmeldformulier in. U vindt daar ook de voorwaarden voor de cultuurprijs.

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 augustus 2024.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp