De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Culturele raad organiseert culturele workshops in Borsele

6 juli 2022

Er zijn workshops voor kinderen en voor volwassenen.

De folder met het volledige programma valt 7 juli met deze Bevelandse Bode in de bus. Het programma is ook hier te downloaden.

Aanmelding voor een workshop kan bij het Vrijwilligershuis: info@vrijwilligershuis.nl. Zij kunnen u ook meer informatie over het programma geven (tel.nr: 0113-311999).

Vermeld bij de aanmelding uw naam, emailadres, woonplaats en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Alle aanmeldingen wordt doorgestuurd naar de organisator van de workshop die met u contact opneemt over de workshop en de betaling. In de folder staat bij elke workshop de uiterste aanmelddatum aangegeven. Geef u tijdig op!

Mocht de workshop vol zitten, dan kunt u zich op een reservelijst laten plaatsen. Dat kan ook als u een workshop wilt volgen maar u kunt niet op de aangegeven datum. Bij voldoende belangstelling worden de meeste workshops een 2e keer gegeven.

 

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de Culturele Raad Borsele via: cultureleraad@borsele.nl

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp