Werkplan 2020

Werkplan 2020

Zoals elk jaar hebben wij ook voor 2020 weer een werkplan vastgesteld. Hierin hebben wij onze plannen voor 2020 verwoord. Daarbij hebben we rekening gehouden met de uitgangspunten van de notitie “Borsele cultureel in beeld” zoals die in de gemeenteraad is vastgesteld....