Deelnemer Online Kunstmarkt Hrôôs op Borsele 2020

De Wandelschoen

Techniek: schilderij met begeleidend gedicht

Toelichting:
Geïnspireerd door de video Ommegang. Dit was een cursus opdracht: Laat verschillende landschappen in elkaar overlopen (De zak van Zuid Beveland)

Tekst gedicht:

De Wandelschoen.

Door mijn dorp op weg naar de binnen dijken.
Wandelt ik de Platewegje op en ziet de bloemen prijken
Op een oude put staat een beeldje verscholen in het groen,
ik moest dat vast leggen toen.
Loop verder naar de Oudekamersdijk, en het dijkje op.
Hoort de vogels fluiten en kan de fluitenkruid ruiken.
Maar de wandelschoen, wil gaan,
in het Van Cittersbos blijf ik toch even staan.
Hoort de stilte daar in het bos.
Maar de wandelschoen is niet te temmen,
en wilt het Bossepad verkennen.
Klompen op een rij, maar de wandelschoen gaat daar aan voorbij.
Sloepad ingelopen naar het Sloe of naar Boeredijk?
De wandelschoen die het niet meer begrijp?
Wandel we naar links of rechts.
Want in Zuid Beveland kan je overal terecht.
Wordt het de Schenge, bloemen dijken, zee, of platteland.
In Borsele heb je het allemaal bij de hand.