Mijn naam is Alice Speckmann, ik woon in Heinkenszand en werk bij ZB/ Planbureau en bibliotheek voor Zeeland in Middelburg, bij de afdeling die zorgt voor de collecties in de bibliotheek.
Vanaf ongeveer 2006 zit ik bij de werkgroep van de Culturele Raad. Eerst als “gewoon” lid, na een paar jaar als voorzitter. Vanwege dat voorzitterschap zit ik ook in de Culturele Raad.
Binnen die twee groepen heb ik verschillende rollen. Aan de ene kant is dat ideeën ontwikkelen en zorgen voor een goede uitwerking, dat is heel praktisch. Er komt altijd een hoop kijken bij het op touw zetten van een evenement, mijn taak is erop toe te zien dat ook echt alles gedaan wordt en bij onverwachte gebeurtenissen en tegenvallers (die zijn er altijd) een oplossing verzinnen. Aan de andere kant: de grote lijnen van het cultuurbeleid binnen de gemeente in de gaten houden en daar met de overige leden van de werkgroep over praten en zo nodig een mening vormen. Deze neem ik dan weer mee naar de Culturele Raad.

Cultuur ligt me na aan het hart: dat maakt het leven mooier. Het kan zoveel zijn: toneel, muziek, schilderen, schrijven, fotograferen, dichten, beelden maken, weven, volksdansen….noem maar op, actief of passief. Het is dan zo leuk om er in de gemeente aan mee te werken dat mensen kunnen laten zien wat ze op dat gebied doen en dat anderen daar dan weer van genieten. Om die reden ben ik dan ook lid geworden van de Culturele Raad.
Het aantal vergaderingen is tamelijk overzichtelijk: 4x per jaar voor de werkgroep, 8x per jaar voor de Culturele Raad. Daarnaast is er natuurlijk contact via de mail. Rondom evenementen is het natuurlijk druk, die tijd heb ik nog nooit bijgehouden. We verdelen de taken en zorgen dat organisatorisch alles in orde is, dan blijft het voor iedereen leuk en haalbaar om mee te doen.

De vraag welke activiteit of evenement die door de werkgroep wordt georganiseerd mij het meest aanspreekt is moeilijk te beantwoorden. Ik leef nu toe naar Kleinkunst op Stoom op 2e Pinksterdag, op 4 september is het pas Oeljebroelje: dus daar ben ik nog minder mee bezig.

Alles wat we organiseren is voor en zoveel mogelijk door inwoners van de gemeente Borsele, van alle leeftijden. Er zijn veel mensen actief op het gebied van kunst en cultuur: we geven hen een platform en nodigen de rest van de bevolking uit hiervan te komen genieten.

Ik heb veel geleerd van wat er in Borsele allemaal gedaan wordt op het gebied van amateurkunst, heb leuke mensen leren kennen in de werkgroep en bij de Culturele Raad en voldoening gehaald uit geslaagde evenementen.