De Culturele Raad is een enthousiaste groep van vijf vrijwilligers. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan burgemeester en wethouders op het beleidsterrein kunst en cultuur. Daarnaast verlenen wij subsidies voor culturele activiteiten. Een aparte werkgroep verzorgt culturele activiteiten als:

 

 • Oeljebroelje: het jaarlijkse cultuurfestival in het fort van Ellewoutsdijk. Voor een impressie, kijk op https://www.facebook.com/events/185696511789960/
 • Kleinkunst op Stoom: een jaarlijks evenement, waarbij allerlei activiteiten op het gebied van beeldende kunsten en podium kunsten worden georganiseerd in- en om de stoomtrein Goes – Borsele. https://www.facebook.com/events/1553497748275219/
 • De Kinderkunstweek i.s.m. de basisscholen uit de gemeente Borsele.
 • Dodenherdenking op 4 mei in samenwerking met de jongerenraad, seniorenraad en de gemeente.
 • Boekbespreking: een literaire avond in samenwerking met de seniorenraad, bibliotheek en een boekwinkel, waarbij een schrijver wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op zijn/haar boek.
 • Incidentele activiteiten met verrassende optredens op verrassende locaties.
 • De Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele.
 • De fotowedstrijd in samenwerking met de gemeente.
 • Open Monumentendag in samenwerking met de gemeente.

Samen dragen we bij aan cultuur in Borsele. Hierbij worden wij ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De leden zijn op vrijwillige basis lid van de Culturele Raad. Zij worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Waarom meedenken over cultuur in Borsele? 

 • Je werkt mee aan een leefbaar Borsele
 • Je bouwt een netwerk op met verschillende organisaties en particulieren
 • Afwisselend werk binnen een team van enthousiaste vrijwilligers
 • Je doet iets waardevols voor een ander, maar ook voor jezelf.

Omdat we er voor iedereen zijn willen we met name ook jonge mensen uitnodigen te solliciteren. Wij zijn ook erg benieuwd naar de wensen van jongeren op cultureel gebied in onze gemeente.

Heeft u interesse? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar cultureleraad@borsele.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Culturele Raad, mw. G. Klaarenbeek – van der Linden, tel 0113-351962 of de ambtelijk secretaris mw. A.M. Verwater, tel 0113-238328.