De Culturele Raad Borsele is op zoek naar inwoners van de gemeente Borsele met een passie voor kunst en cultuur. Inwoners, die niet alleen mee willen denken over het cultuurbeleid in de gemeente Borsele, maar ook activiteiten willen mee helpen ontwikkelen en uitvoeren.

De Culturele Raad Borsele adviseert het college van burgemeester en wethouders desgevraagd en ongevraagd over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.
Daarnaast heeft de Culturele Raad Borsele een uitvoerende functie. Hiervoor is een werkgroep gevormd welke bestaat uit een 5-tal enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

De Culturele Raad houdt zich onder andere bezig met het invullen en organiseren van:

  • Oeljebroelje: het jaarlijkse cultuurfestival in het fort van Ellewoutsdijk. Voor een impressie, kijk ophttps://www.facebook.com/events/185696511789960/
  • Kleinkunst op Stoom: een jaarlijks evenement, waarbij allerlei activiteiten op het gebied van beeldende kunsten en podium kunsten worden georganiseerd in- en om de stoomtrein Goes – Borsele. https://www.facebook.com/events/1553497748275219/
  • De Kinderkunstweek i.s.m. de basisscholen uit de gemeente Borsele.
  • Dodenherdenking op 4 mei in samenwerking met de jongerenraad, seniorenraad en de gemeente.
  • Boekbespreking: een literaire avond in samenwerking met de seniorenraad, bibliotheek en een boekwinkel, waarbij een schrijver wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op zijn/haar boek.
  • Incidentele activiteiten met verrassende optredens op verrassende locaties.
  • De Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele.
  • De fotowedstrijd in samenwerking met de gemeente.

In verband met het vertrek van twee van onze leden zijn wij per direct op zoek naar nieuwe leden voor onze culturele raad én de werkgroep.

Heeft u interesse? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar cultureleraad@borsele.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Culturele Raad, mw. G. Klaarenbeek – van der Linden, tel 0113-351962 of de ambtelijk secretaris mw. A.M. Verwater, tel 0113-238328.