De gemeenten in de Oosterschelderegio en de Provincie Zeeland verlenen samen subsidie voor culturele activiteiten met een regionaal belang, die in ieder geval de uitstraling en bereik van de gemeente waar ze plaatsvinden overstijgen.

Met deze cultuurarrangementen willen zij:

  • Een kwaliteitsimpuls geven aan culturele activiteiten in de Oosterschelderegio.
  • De maatschappelijke en culturele participatie van inwoners bevorderen.
  • De Regio aantrekkelijk maken/houden voor inwoners bezoekers en zij die zich hier willen vestigen.
  • Verbindingen leggen door samenwerking tussen partijen te bevorderen en de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen te versterken.

Hiervoor hebben zij gezamenlijk richtlijnen opgesteld.

Meer informatie over deze richtlijnen, de procedure en een subsidieformulier kunt u hier downloaden

Aanvragen voor 2021 moeten uiterlijk 30 november zijn ingediend bij culturele  raad Borsele via cultureleraad@borsele.nl of postbus 1, 4450 AA Heinkenszand