Zoals elk jaar hebben wij ook voor 2020 weer een werkplan vastgesteld.

Hierin hebben wij onze plannen voor 2020 verwoord. Daarbij hebben we rekening gehouden met de uitgangspunten van de notitie “Borsele cultureel in beeld” zoals die in de gemeenteraad is vastgesteld.

Bent u nieuwsgierig naar onze plannen? U kunt het werkplan hier downloaden.

Misschien wil u naar aanleiding van dit werkplan ook bijdragen aan het culturele leven in Borsele, of een handje helpen bij onze activiteiten. Neem dan contact met ons op via cultureleraad@borsele.nl of bel 0113238328.