Het doet de Culturele Raad Borsele plezier mee te delen dat in november 2016 opnieuw de Refinery Cultuurprijs Borsele zal worden toegekend.

Veel inwoners van Borsele zijn met cultuur bezig zoals : toneel, schilderen, beeldhouwen, schrijven, dans en muziek. U kent vast wel mensen uit uw omgeving, die één van deze kunstuitingen beoefenen of misschien bent u er zelf wel actief mee bezig.

Maar er zijn ook mensen, die evenementen organiseren, die de mogelijkheden scheppen om van kunst in Borsele te kunnen genieten of zich inzetten voor het behoud van onze cultuur. Deze mensen of organisaties wil de Culturele Raad Borsele nu graag nomineren voor de Refinery Cultuurprijs van 1500 euro. Ze even in het zonnetje zetten.

De voorwaarde is, dat degene die genomineerd wordt in Borsele woont of er geboren is. De organisatie die genomineerd wordt moet de activiteiten in Borsele laten plaats vinden.

Kent u iemand of een organisatie, meld hem aan bij de Culturele Raad. De beoordeling vindt plaats door een deskundige jury bestaande uit 3 personen.