De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Arjen Pouwer

lid werkgroep

Ik ben 23 jaar werkzaam geweest in het biologisch onderzoek in de Zeeuwse Delta en daarna nog 12 jaar als onderwijsinstructeur/lab-beheerder bij de afdeling life-science van de Hogeschool Zeeland. Ik ben sinds eind 2022 met pre-pensioen.

Daarnaast ben ik samen met mijn vrouw sinds begin 1999 deeltijd galeriehouder in Heinkenszand.

Eind 1999 werd ik gevraagd of ik bij de werkgroep beeldende kunst wilde komen, één van de werkgroepen die toen onder de Culturele Raad Borsele vielen. Ik heb ook nog 8 jaar zitting gehad in de Culturele Raad zelf.

Daarnaast ben ik actief binnen het organiseren van Kunstspeuren in de Zak, de Open Atelier Route in Borsele.

In de loop van de jaren meegeholpen met het organiseren van zeer diverse projecten op kunst- en cultuurgebied, te weten exposities in het gemeentehuis, Schapenkunst in de schaapskooi bij Nisse, inventarisatie en verkoop van BKR-kunst, exposities in fort Ellewoutsdijk, Kleinkunst op Stoom, Oeljebroelje cultuurfestival aan de Schelde.

Als werkgroep van de Culturele Raad zijn we sinds begin 2023 bezig voor diverse nieuwe activiteiten te bepalen of die realiseerbaar zijn.

Door de galerie ben ik nauw betrokken bij beeldende kunst (zowel amateur als professioneel) en is mijn interesse daarin met de jaren ook zeker gegroeid. Naast fotograferen ben ik sinds 2003 ook bezig met het vervaardigen van keramiek.

De meerwaarde van de activiteiten en evenementen die door de CR en werkgroep worden georganiseerd, ligt daarin, dat kunst en cultuur op een laagdrempelige manier aan de mensen wordt gepresenteerd. Ook proberen wij als werkgroep rekening te houden met activiteiten voor en met kinderen.

De hoeveelheid tijd die ik in de werkgroep steek is moeilijk in te schatten. Rond een activiteit is er een piekbelasting, waarbij Oeljebroelje wel de meeste tijd opslokte. Als alles dan weer op rolletjes is verlopen en de vele deelnemers en bezoekers positieve reacties geven, geeft dat een tevreden gevoel.