De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Daphne Vlot

Lid werkgroep

We staan er gewoon niet voldoende bij stil. De hoeveelheid en diversiteit aan cultuuruitingen om ons heen, die zich uit in een keur aan gewoontes, meningen, symbolen, ideeën, vormen, fantasieën en emoties.

Het gaat niet alleen om de ons bekende en gekoesterde manifestaties, maar steeds meer ook de onbekende, de vreemde, die langzaamaan integreren in onze samenleving.

Iedereen draagt zijn steentje bij. Het was en wordt steeds meer een veelheid aan ervaringen. Wat een rijkdom en wat een vrijheid om te mogen zeggen, denken en doen wat we vinden en voelen! En wat een vrijheid om daar van te kunnen en mogen genieten.

Daarin ligt de uitdaging van de Culturele Raad en de werkgroep: in het delen, in het mogelijk maken om te delen, in het organiseren en enthousiasmeren. En daar wil ik aan werken, samen met een groep inspirerende, bevlogen en vooral leuke mensen.

Cultuur uit zich in vele vormen. Velen daarvan spreken mij aan: beeldende kunst – ik durf mijzelf inmiddels ook tot de groep van beeldend kunstenaars te rekenen –  geschiedenis, volkenkunde, muziek, architectuur en de kunst van het koken. Heb ik een voorkeur? Ja, ik hou van kleur. En van kleur bekennen 😉.