De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Dook Noij

Voorzitter Culturele Raad

Toen ik in de zomer van 2018 lid werd van de Culturele Raad Borsele, had ik niet gedacht dat ik anderhalf jaar later hiervan de voorzitter zou zijn.

Een jaar geleden kondigde Guus Klaarenbeek haar vertrek als voorzitter aan. Pieter Hazeleger was bereid om het voorzitterschap van haar over te nemen, maar wel onder de voorwaarde dat het voor een beperkte periode zou zijn. Toen is de afspraak gemaakt dat ik na een jaar het voorzitterschap van hem zou overnemen. In mijn eerste anderhalf jaar als lid van de Culturele Raad heb ik kunnen ervaren dat het bestuur van de Culturele Raad, samen met de werkgroep, op enthousiaste wijze en in goede samenwerking invulling geeft aan een subsidiebeleid waarin kunst en cultuur in Borsele goed kunnen gedijen en bovendien een aanzienlijk aantal zeer succesvolle activiteiten organiseert. Denk onder meer aan festivals zoals Oeljebroelje en Kleinkunst op Stoom, maar ook aan de maandelijkse fotowedstrijd, de Zeeland Refinery Cultuurprijs, de jaarlijkse boekbespreking en Open Monumenten Dag. Overigens gebeurt dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen zoals de gemeente, Jongerenraad, Seniorenraad, Openbare Bibliotheek en scholen. Dus als nieuwe voorzitter lijkt het alsof ik in een gespreid bedje ben beland. Toch zijn er ook wel ontwikkelingen die enigszins zorgen baren. De gemeente heeft een flink tekort op haar begroting en moet bezuinigen. Ook de culturele sector kan hier mee te maken krijgen. Als Culturele Raad zullen wij dit nauwlettend volgen. Wij zullen ons er voor in zetten de gemeenteraad te overtuigen van de positieve invloed van kunst en cultuur voor de leefbaarheid in dorpen, de geestelijke ontwikkeling en ook de gezondheid van de individuele inwoners. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar van enkele leden van de Culturele Raad en werkgroep afscheid genomen. Om goed invulling te kunnen blijven geven aan alle lopende activiteiten (en misschien ook nog wel nieuwe) hebben we dringend ondersteuning nodig van nieuwe leden in de Culturele Raad en de werkgroep. Kortom, er blijven voor 2020 best nog wel een aantal uitdagingen over. Ik heb er zin in om als voorzitter een flinke bijdrage te leveren aan een goed kunst en cultuur klimaat in Borsele en ben positief en enthousiast over de mogelijkheden! Tot slot wil ik iedereen in Borsele die kunst en cultuur een warm hart toedraagt uitnodigen om eens te komen praten over lidmaatschap van de Culturele Raad of de werkgroep. Het kost niet al te veel tijd, je werkt samen met enthousiaste mede-inwoners aan leuke culturele activiteiten en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het je veel oplevert.”

Dook Noij