De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Pieter Hazelager

vice-voorzitter culturele raad

Geen Zeeuw en lid van de Culturele Raad Borsele. Sinds 1987 woonachtig in de gemeente Borsele. Eerst in Heinkenszand en nu in Borssele. Mijn naam : Pieter Hazelager , vanaf 2010 met pensioen. Mijn agenda is sindsdien gevuld met veel vrijwilligerswerk, advisering en diverse hobby’s. Eén van de hobby’s betreft het molenaarsschap, het beheer over en in werking houden van de molen van Borssele. De oudste nog werkzame molen binnen de gemeente. Cultureel erfgoed heeft al heel lang mijn belangstelling. Reden om destijds te reageren op de specifieke vacature binnen de Culturele Raad. Naast portefeuillehouder ‘cultureel erfgoed’ ben ik tevens tot vicevoorzitter van de Culturele Raad benoemd . Voor mij is kunst en cultuur vormgeven aan de tijd waarin je leeft. Dat doen we vandaag en morgen, dat deden we gisteren tot in het verre verleden. Door cultuur te bewaren zijn we vandaag eigenaar van de erfenis aan culturele uitingen in verleden. Vandaag bouwen we op ‘gisteren’ voort en dat maakt cultureel erfgoed bepalend voor de uitingen van morgen. Bouwkunst, literatuur, streektaal , industrieel erfgoed, klederdracht, archeologie, tradities om slecht een paar onderwerpen te noemen. Cultureel erfgoed is een breed terrein, erg breed. Cultuur en het cultureel erfgoed zijn binnen de gemeente mede actueel vanwege de opzet van de nieuwe cultuurnota. De gemeente Borsele heeft veel cultureel erfgoed binnen haar grenzen en in eigendom. Oude kerken, molens, boerderijen, de dijken, het heggengebied, zij bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van het buitengebied, de dorpen, de gemeente. Met de jaarlijkse organisatie van het Open Monumentenweekend probeer ik met de Culturele Raad aandacht te vragen voor de historische parels in de gemeente. Met de tijd die door mij aan de Culturele Raad, in bijzonder het thema cultureel erfgoed worden besteed, hoop ik op een grotere interesse van burgers en vooral jeugd voor hun eigen verleden. Met het promoten van al ons cultureel erfgoed zetten we vanzelf ‘ Borsele extra op de kaart’.