De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Adviezen

Onderstaand vindt u de door de Culturele Raad Borsele uitgebrachte adviezen. Deze adviezen zijn hier te downloaden.

Advies bezuiniging bibliotheekwerk 26-10-2022

Advies aangaande besteding van de compensatiegelden die de gemeente Borsele uit de twee OCW-steunpakketten heeft ontvangen ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector.

Advies inbreng in kerntakendiscussie door Adviesraden Gemeente Borsele

Advies aangaande mogelijke sluiting van de bibliotheekvestiging in ’s-Gravenpolder en de mogelijke verhuizing van het VrijwilligersHuis van ’s-Gravenpolder naar Heinkenszand

Advies Bezuinigingen

Advies subsidieregeling musea