De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Cultuurnota

De gemeente Borsele stelt elke vier jaar een nieuwe cultuurnota op. De meest recente cultuurnota kan hier gedownload worden.