De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Jeugdcultuurfonds

De gemeente Borsele heeft zich aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds.
Borselse kinderen die graag lid willen worden van bijvoorbeeld een muziek- of dansvereniging of muziekles willen volgen aan de Zeeuwse Muziekschool kunnen een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 450 krijgen.

Ook het lidmaatschap van de scouting valt hieronder. Op deze manier krijgen ook zij de kans hun creativiteit en talenten te ontplooien.
Een beroep op het Jeugdcultuurfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die professional betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht, de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.
Als Culturele Raad Borsele ondersteunen wij dit initiatief natuurlijk van harte.
Meer informatie over het jeugdcultuurfonds kunt u vinden op www.jeugdcultuurfonds.nl