De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Werkplan

De Culturele Raad Borsele stelt jaarlijks een werkplan op. Het werkplan voor dit jaar kan hier gedownload worden.