KinderKunst

KinderKunst

De Culturele Raad Borsele vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst.
Niet alleen dat ze over kunst praten en naar kunst kijken, maar vooral ook dat ze creatief bezig zijn en kunst maken!  Tijdens het festival “Kleinkunst op Stoom” kunt u elk jaar op 2e pinksterdag kinderkunstwerken bewonderen. De werken worden door kinderen gemaakt tijdens de KinderKunstWeek in maart.
Voorgaande jaren konden scholen die deelnamen aan de KinderKunstweek via de Culturele Raad ondersteuning krijgen van een kunstenaar in de klas. Dit jaar gaan we een proef doen met een andere vorm van ondersteuning. Ons idee is om elk jaar een andere deelnemende school alle aandacht en ondersteuning te geven. Dit jaar draaien we proef met OBS De Reiger in Heinkenszand. Als een van de meest enthousiaste en ervaren basisscholen met aandacht voor kunst. De bedoeling is om zo een werkwijze en voorbeeldmateriaal te ontwikkelen dat als inspiratie en als handvat kan dienen voor andere scholen.