KinderKunst

KinderKunst

De Culturele Raad Borsele vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst.
Niet alleen dat ze over kunst praten en naar kunst kijken, maar vooral ook dat ze creatief bezig zijn en kunst maken!  Tijdens het festival “Kleinkunst op Stoom” kunt u elk jaar op 2e pinksterdag kinderkunstwerken bewonderen. De werken worden door kinderen gemaakt tijdens de KinderKunstWeek in maart.
Voorgaande jaren konden scholen die deelnamen aan de KinderKunstweek via de Culturele Raad ondersteuning krijgen van een kunstenaar in de klas. Dit jaar gaan we een proef doen met een andere vorm van ondersteuning. Ons idee is om elk jaar een andere deelnemende school alle aandacht en ondersteuning te geven. Dit jaar draaien we proef met OBS De Reiger in Heinkenszand. Als een van de meest enthousiaste en ervaren basisscholen met aandacht voor kunst. De bedoeling is om zo een werkwijze en voorbeeldmateriaal te ontwikkelen dat als inspiratie en als handvat kan dienen voor andere scholen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wat kunnen wij voor u doen?

De Cultureel Raad en de werkgroep hebben dit jaar al het nodige georganiseerd: uitreiking fotoprijs “Borsele beweegt”, Kinderkunstweek, Kleinkunst op Stoom en Oeljebroelje. En er komt nog meer aan: de Open Monumentendagen, jaarlijkse schrijverslezing in samenwerking met de bibliotheek en uitreiking van de Refinery Cultuurprijs waarvoor iedereen kandidaten aan mag dragen.

En meer op de achtergrond heeft de Culturele Raad subsidies toegekend aan vele activiteiten, kleine en grote, waardoor in de gemeente op cultureel gebied echt altijd wel iets te genieten valt.

Als leidraad voor al deze activiteiten geldt de Cultuurnota waarin de gemeente heeft vastgelegd wat zij op het gebied van kunst en cultuur wil bereiken de komende 4 jaar. Hierover heeft de Culturele Raad meegedacht en voorstellen gedaan.

Daarbinnen is ruimte voor eigen ideeën, vanuit de leden van de Raad maar ook zeker vanuit de bevolking van Borsele. Wij nodigen iedereen uit om zich in deze vakantieperiode te laten inspireren. Waar u de vakantie ook doorbrengt: cultuur is overal. En het is heel goed mogelijk dat iets wat u elders bezoekt of meemaakt (tentoonstelling, optocht, muziekoptreden, open luchttheater) u op een idee kan brengen om iets nieuws te organiseren in Borsele.

Graag horen we dan van u. Natuurlijk betekent dat niet dat het idee meteen uitgevoerd kan en zal worden.  Het zal ons wel inspireren om te onderzoeken of we het idee op een of andere manier en in samenwerking met anderen, werkelijkheid kunnen laten worden.

De Culturele Raad is van en voor de bevolking van Borsele, laten we er samen voor zorgen dat cultuur op vele manieren beleefd en gevierd kan worden.