Subsidieregeling Culturele Raad aangepast.

Subsidieregeling Culturele Raad aangepast.

Met ingang van 2019 treedt de nieuwe subsidieregeling voor subsidiëring door de Culturele raad Borsele in werking.

Bij de vaststelling van de cultuurnota in 2016 is geconstateerd, dat de bestaande subsidieregeling zich met name richtte op beeldende kunsten en podium kunsten. Cultuur is steeds in ontwikkeling en de Culturele Raad heeft dit dan ook opgepakt door aan het college van burgemeester en wethouders een vernieuwde subsidieregeling voor te leggen. Deze is inmiddels door het college vastgesteld en treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking.
Uitgangspunt van de regeling is dat  zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente in contact moeten kunnen komen met culturele activiteiten. Voornaamste doelstelling is initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen.
De volledige tekst van de nieuwe regeling en een aanvraagformulier  kunt u hier vinden. Organiseert u dus een activiteit op het gebied van kunst en cultuur neem dan gerust contact met ons op om te kijken of u voor subsidie in aanmerking kunt komen. (email naar cultureleraad@borsele.nl)